top of page
Shirts.png

De club

Op 29 mei 1952 werd de Christelijke Korfbal Vereniging 'Badhoeve' opgericht. Uit de oprichtingsnotulen is niet op te maken wie de vergadering heeft voorgezeten: de naam was niet ingevuld. Er wordt gesproken over de heroprichting van de vereniging. Er is dus eerder sprake geweest van een korfbalvereniging in Badhoevedorp, welke geen lang leven was gegund. Het eerste bestuur van CKV Badhoeve bestond uit de volgende personen: A. Bonhof: voorzitter, A. Hijstek: penningmeester, H. vd. Weijden: algemeen adjunct. Secretaris was J. Brink en ook de dames F. Hoogeboom en R. Hoogendam maakten deel uit van het eerste bestuur. De contributie werd vastgesteld op fl. 0,30 per week en het inschrijfgeld bedroeg fl. 1,00.

Op het moment van oprichting waren er zestien leden ingeschreven en 1 donateur. De eerste training na de oprichting was op vrijdag 6 juni 1952 en werd gehouden op het grasveld achter de christelijke school.

In 1970 verhuist de club naar een groot grasveld aan de verlengde keizersweg in Badhoevedorp. Er is dan geen kantine, die komt pas in 1972 en wordt een aantal jaren gedeeld met een afdeling voetbal en een afdeling hockey.

In 1987 verhuist de club naar een nieuw zelfgebouwd gebouw aan de Dahliastraat een paar honderd meter verderop, ivm het aanleggen van een nieuwbouwwijk.

 

Op 18 februari 2004 overleed Corrie de Wilde. Zij was voor KV Badhoevedorp erg belangrijk. Een gedeelte van het terrein van de club draagt vanaf dat moment de naam “Corrie de Wilde Plein”. Ook op het jaarlijkse schutterstoernooi voor de jeugd wordt er gestreden voor de “Corrie de Wilde Trofee”. Dit schutterstoernooi wordt gehouden sinds 2004.

 

In 2007 heeft de gemeente Haarlemmermeer een kunstgrasveld aangelegd, waarop tot het vertrek in 2017 werd gespeeld.

 

Sinds 2017 Is KV Badhoevedorp gefuseerd met Petanque Union Badhoevedorp en vormen we een nieuwe vereniging Sporting Badhoevedorp. We hebben een zeer mooie kantine, een mooi stuk kunstgras, op een fantastische meer centraal gelegen plek in het dorp. We hebben op deze locatie ook weer een “Corrie de Wilde Plein” gecreëerd.

 

De afdeling Korfbal heeft momenteel rond de 120 leden.

bottom of page