top of page
Hoe behouden wij een veilig sportklimaat
Sporting Badhoevedorp wil een sociaal veilige verenigingscultuur creëren en behouden.
Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.
Belangrijke basiswaarden zijn:
• Plezier
• Respect
• Eerlijkheid
• Betrokkenheid
• Sportiviteit
Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van Sporting Badhoevedorp:  alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.
Hierbij volgen wij de onderstaande
Gedragsregels
 1. Iedereen is welkom
 2. Wij discrimineren niet
 3. Wij respecteren het werk van de onmisbare vrijwilligers
 4. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
 5. Wij tonen waardering voor de scheidsrechter en wedstrijdleider
 6. Wij laten de kinderen hun spel spelen
 7. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
 8. Als er problemen zijn, maken we er melding van
 9. Wij vloeken, schelden en pesten niet
 10. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
 11. Wij laten het coachen over aan de coach en het trainen aan de trainer.
 
Afspraken over gedrag
De gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van de vereniging de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag.
Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur. Het bestuur onderzoekt in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de incidentopvolging.
 
 
Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
-als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
-plaatsvindt in de context van sport.
Kortom b.v. discriminatie, pesten en uitsluiting, agressie en geweld, intimidatie, seksuele intimidatie of misbruik.
De vertrouwenscontactpersonen
Het bestuur heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is de contactfunctionaris binnen de vereniging, betreffende grensoverschrijdend gedrag/seksuele intimidatie.
De vertrouwenscontactpersonen ondersteunen het bestuur bij het maken van het beleid op dit gebied en het creëren van draagvlak. Het bestuur en de vertrouwenscontactpersonen besteden actief aandacht aan dit onderwerp.
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn:
• Beschikbaar zijn voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag;
• Eerste opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten;
• Advies uitbrengen aan bestuur van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding.
De vertrouwenscontactpersonen zijn Corrie Kars en Rosanne Kramer.
Corrie Kars,           tel.nr. 06-10649098, mailadres: pracana20@planet.nl
Rosanne Kramer, tel.nr. 06-49818944, mailadres: rosanne_kramer@hotmail.com
Hoe gaat het in zijn werk als je een klacht hebt?
A. Neem contact op met Corrie en / of Rosanne. Zij zijn het eerste aanspreekpunt.
-Je krijgt de mogelijkheid om je verhaal te vertellen. Het gesprek is vertrouwelijk.
-Vervolgens bespreek je de mogelijke vervolgstappen en/of doorverwijzingen.
-Welke vervolgstappen er dan komen is afhankelijk van wat jullie hebben afgesproken.
-De vertrouwenscontactpersoon vult het registratie- en rapportageformulier in en rapporteert aan het bestuur.
B. Doorverwijzen
Het is mogelijk dat je wordt doorverwezen. Dit kan zijn naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat politie en/of andere hulpverleners.
Vragen, opmerkingen of andere zaken? Neem vooral contact op met een van de bovenstaande vertrouwenscontactpersonen.
21 april 2023
bottom of page